Състави

нч Пано Ангелов 1926г.

Към читалището действат различни по жанр самодейни състави:

  • Фолклорна група, група за патриотични песни, група за стари градски песни, детска група за художествено слово.
  • Клубове – Трета възраст и Тихи игри
  • Кръжоци – Цветарство,
  • Кулинарство ,Сръчните ръце на баба, Знам и мога
    Кръжоците да разширяват своята дейност чрез участия в различни празници и изложби както в читалището така и на общинско ниво.

Стани партнор

Подай ръка на българското читалище!