Проекти

нч „Просвета-1931“

„Приеми ме на село” – създаване на мрежа от Приемни села в България – е проект на Народно читалище „Просвета-1931”, село Новаковци, който бе одобрен и получи финансиране от Програма Култура на Община Габрово.

През септември 2013 г. в с. Новаковци бе поставено началото и пилотно бе осъществен културно-социалния продукт  „Приеми ме на село”. Община Габрово бе инициатор, методически разработи, организира и финансира, а НЧ „Просвета-1931” активно партнира в практическата реализация на продукта.

В резултат, бе демонстриран модела на първото приемно село в България, в което млади хора от града имаха възможността да се докоснат до традициите и обичаите, характерни за българското село и да се включат активно в „селския” живот. Огромният успех, който имаше този проект, задължава неговото продължение и мултиплициране в посока създаване на мрежа от Приемни села в България.

По случай 10 годишнината от инициативата „Приеми ме на село”, чийто първи домакин е с. Новаковци през 2013г., НЧ “Просвета-1931” проведе събитие, организирано съвместно с Община Габрово. Участваха всички села домакини на инициативата през годините, както и порасналите деца участници. С много музика, песни, танци, интересни гости и забавни игри беше отчетен кръглият юбилей. Речи изнесоха кметът на Община Габрово г-жа Таня Христова, както и организаторите и кметовете и кметските наместници на селата.

Стани партнор

Подай ръка на българското читалище!