Проекти

нч Просвета 1931г.

Нека да запазим българското в нас!

„Приеми ме на село” – създаване на мрежа от Приемни села в България – е проект на Народно читалище „Просвета-1931”, село Новаковци, който бе одобрен и получи финансиране от Програма Култура на Община Габрово.
През септември 2013 г. в с. Новаковци бе поставено началото и пилотно бе осъществен културно-социалния продукт „Приеми ме на село”. Община Габрово бе инициатор, методически разработи, организира и финансира, а НЧ „Просвета-1931” активно партнира в практическата реализация на продукта.
В резултат, бе демонстриран модела на първото приемно село в България, в което млади хора от града имаха възможността да се докоснат до традициите и обичаите, характерни за българското село и да се включат активно в „селския” живот. Огромният успех, който имаше този проект, задължава неговото продължение и мултиплициране в посока създаване на мрежа от Приемни села в България.

Стани партнор

Подай ръка на българското читалище!