+359 886 155 414 / 06718 2281 prosveta1931@gmail.com

Библиотека

НЧ Просвета 1931г.

Териториален обхват на обслужване:

Жители на населеното място – 183 бр.
Потребители на библиотеката – 64 бр.
от тях: до 14 – 6 бр.

Данни за библиотеката

Библиотечен фонд:

За Година 2020
Библиотечни единици – 5599 бр.

Набавени
Непериодични библиотечни документи – 409бр.
Абонирани периодични издания – 4 бр.

Заети библиотечни документи:

Книги – 439 бр.
Електронни документи –  0 бр.

Посещения

За дома – 326 бр.
В читалня – 113 бр.
на компютри – 37 бр.

На организирани събития -134 бр.
Брой откази на потребителско търсене – 0 бр.
Културни и други библиотечни събития – 11бр.

Основни библиотечни услуги:

*Ползването на библиотечни колекции в библиотеката и извън нея  – ДА
*Предоставяне на вербална библиографска и фактографска информация – ДА
*Интернет достъп за образователни, социални и научни цели – ДА

Специализирани библиотечни услуги:

*Предоставяне на писмена библиографска информация – ДА
*Копиране на библиотечни документи – ДА
*Публикуване на издания – ДА

Оборудване и обслужване:

Компютъризирани работни места: 
*За потребители – 2 бр.
*За библиотечен персонал – 1 бр.
*Копирна техника – 2 бр.
*Вид на оборудването за хора с увреждания – 0 бр.

Работно време:

Работно време за предоставяне на библиотечни услуги на гражданите от 09.00 до 15.30

Стани партнор

Подай ръка на българското читалище!