Библиотека

НЧ Просвета 1931г.

Териториален обхват на обслужване:

Жители на населеното място – 183 бр.
Потребители на библиотеката – 74 бр.
от тях: до 14 – 13бр.

Данни за библиотеката

Библиотечен фонд:

За Година 2021
Библиотечни единици – 5852 бр.

Набавени
Непериодични библиотечни документи – 253 бр.
Абонирани периодични издания – 6 бр.

Заети библиотечни документи:

Книги – 386 бр.
Електронни документи –  0 бр.

Посещения

За дома – 146 бр.
В читалня – 92 бр.
на компютри – 10 бр.

На организирани събития -218 бр.
Брой откази на потребителско търсене – 0 бр.
Културни и други библиотечни събития – 12 бр.

Основни библиотечни услуги:

*Ползването на библиотечни колекции в библиотеката и извън нея  – ДА
*Предоставяне на вербална библиографска и фактографска информация – ДА
*Интернет достъп за образователни, социални и научни цели – ДА

Специализирани библиотечни услуги:

*Предоставяне на писмена библиографска информация – ДА
*Копиране на библиотечни документи – ДА
*Публикуване на издания – ДА

Оборудване и обслужване:

Компютъризирани работни места: 
*За потребители – 2 бр.
*За библиотечен персонал – 1 бр.
*Копирна техника – 2 бр.
*Вид на оборудването за хора с увреждания – 0 бр.

Работно време:

Работно време за предоставяне на библиотечни услуги на гражданите от 08.00 до 14.30

Стани партнор

Подай ръка на българското читалище!