Библиотека

НЧ „Просвета-1931“

Териториален обхват на обслужване:

Жители на населеното място – 183 бр.
Потребители на библиотеката – 85 бр.
от тях: до 14г. – 16бр.

Данни за библиотеката

Библиотечен фонд:

За Година 2023
Библиотечни единици – 6207 бр.

Набавени
Непериодични библиотечни документи – 210 бр.
Абонирани периодични издания – 3 бр.

За поредна година библиотеката при НЧ „Просвета-1931“ кандидатства и защити успешно проект на Министерство на културата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ 2023г.. Съгласно подписания договор  са закупени 63 броя книги, с които библиотеката обнови своя фонд. Заглавията и авторите са съобразени както с проектните изисквания, така и с интересите на читателите.

Основни библиотечни услуги:

*Ползването на библиотечни колекции в библиотеката и извън нея  – ДА
*Предоставяне на вербална библиографска и фактографска информация – ДА
*Интернет достъп за образователни, социални и научни цели – ДА

Специализирани библиотечни услуги:

*Предоставяне на писмена библиографска информация – ДА
*Мобилна библиотека за по-възрастните и двигателно затруднени жители на селото – ДА

*Консултиране за работа с компютър и използване на социални мрежи – ДА

*Копиране на документи – ДА

Оборудване и обслужване:

Компютъризирани работни места: 
*За потребители – 2 бр.
*За библиотечен персонал – 1 бр.
*Копирна техника – 2 бр.
*Вид на оборудването за хора с увреждания – 0 бр.

Работно време:

Работно време за предоставяне на библиотечни услуги на гражданите от 09:00 до 15:00 ч,

Стани партнор

Подай ръка на българското читалище!