+359 886 155 414 / 06718 2281 prosveta1931@gmail.com

Библиотека

нч Просвета 1931г.

Териториален обхват на обслужване:

Жители на населеното място – 142 бр. 
Потребители на библиотеката – 74 бр.
от тях: до 14 – 14 бр.

Данни за библиотеката

Библиотечен фонд:

За Година 2018
Библиотечни единици – 4996 бр. 

Набавени 
Непериодични библиотечни документи – 280бр. 
Абонирани периодични издания – 4 бр.

Заети библиотечни документи:

Книги – 832 бр. 
Електронни документи –  4 бр. 
Други – 491 бр.

Посещения

За дома – 158 бр. 
В читалня – 389 бр. 
На организирани събития – 252 бр. 
Брой откази на потребителско търсене – бр. 
Културни и други библиотечни събития – 41 бр.

Основни библиотечни услуги:

*Ползването на библиотечни колекции в библиотеката и извън нея  – ДА
*Предоставяне на вербална библиографска и фактографска информация – ДА
*Интернет достъп за образователни, социални и научни цели – ДА

Специализирани библиотечни услуги:

*Предоставяне на писмена библиографска информация – ДА
*Предоставяне на ретроспективни библиографски издирвания – ДА
*Достъп до външни мрежови ресурси и бази данни – ДА
*Копиране на библиотечни документи – ДА
*Публикуване на издания – ДА

Оборудване и обслужване:

Компютъризирани работни места: 
 *За потребители – 2 бр. 
*За библиотечен персонал – 1 бр. 
*Копирна техника – 1 бр. 
*Вид на оборудването за хора с увреждания – 0 бр. 

Работно време:

Работно време за предоставяне на библиотечни услуги на гражданите от 09.00 до 15.30

Стани партнор

Подай ръка на българското читалище!