+359 886 155 414 / 06718 2281 prosveta1931@gmail.com

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

НЧ „ПРОСВЕТА-1931“  набира кандидати за работа на длъжност „работник в библиотека“  по трудово правоотношение към читалището в с.Новаковци, общ.Габрово

Изисквания към кандидатите:

Минимална образователна степен – средно

Предимство: придобита квалификация в областта на библиотечно-информационните науки, социални дейности и педагогика, компютърна грамотност

Необходими документи за кандидатстване:

–   заявление – свободен текст;  

–   мотивационно писмо;    

–   автобиография;

–   копие от документ за придобито образование;

Работно време: непълно 6 часа дневно

 

Документите се приемат до 09.03.2020 г. в читалището в с.Новаковци от 9.00 ч. до 15.00 ч.

Подборът ще се извърши по документи и събеседване, което ще се проведе на 10.03.2020г от 10.30 ч. в читалището.

Лице за контакт: Марияна Бижева тел. 0899560085

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на личните данни.

Стани партнор

Подай ръка на българското читалище!